Kompilujeme Less styly Webpackem

Pro pohodlné stylování webových projektů je vhodné využít nějaký ten CSS preprocesor a jedním z nejoblíbenějších je Less. Jak ho zapojit do Webpacku se dozvíte v článku.

Proč používat preprocesor?

Příklad, který jsem si pujčil přímo z homepage Lessu ukazuje, jaké možnosti takový nástroj přináší: proměnné, funkce i matematické operace.

@base: #f938ab;

.box-shadow(@style, @alpha: 50%) {
  -webkit-box-shadow: @style rgba(0, 0, 0, @alpha);
  box-shadow:     @style rgba(0, 0, 0, @alpha);
}

.box {
  color: saturate(@base, 5%);
  border-color: lighten(@base, 30%);

  div { .box-shadow(0 0 5px, 30%) }
}

Díky tomu je možné i v CSS využít DRY princip a zjednodušit si tak následný refaktoring. Změnu barvy všech stínů pak provedete elegantně z jednoho místa. Výsledným je však prachobyčejné CSS, které nám připraví Webpack.

Konfigurace Webpacku

Samotný Webpack však překlad LESS stylů neumožňuje. Bude potřeba nainstalovat potřebná rozšíření:

npm install --save-dev less less-loader 
npm install --save-dev style-loader css-loader 
npm install --save-dev extract-text-webpack-plugin 

A do konfiguračního skriptu Webpacku webpack.config.js přidat následující direktivy:

const ExtractTextPlugin = require('extract-text-webpack-plugin');

module.exports = { 
  module: {
    loaders: [
      {
        test: /\.less$/,
        loader: ExtractTextPlugin.extract('style-loader', 'css-loader!less-loader')
      }
    ]
  },
  plugins: [
    new ExtractTextPlugin('[name].css')
  ]
};

ExtractTextPlugin zajistí, že veškerý CSS bude v samostném souboru, který bude možné načíst paralelně vedle JavaScriptu a mezi jeho parametry je less loader.

Aby však byly Less styly zahrnuty do hlavního bundlu, je potřeba je ve zdrojovém JavaScriptu zmínit (v tomto případě v entrypointu /public/lib/main.js):

// /public/lib/main.js

require('../less/default.less'); 

A je hotovo. Celý příklad, jak rozběhnout WebPack včetně webserveru postaveném na Koa.js najdete v článku o Webpacku a Koa.js.

Kam dále

David Menger

Read more posts by this author.